Универс Консулт

УНИВЕРС КОНСУЛТ е основана в гр. София през далечната 1996 г. След като преминава през множество катаклизми от икономически и политически характер, тя успява да изгради своя облик на компания, която подкрепя своите клиенти в най-трудните моменти, включително и при отминалата пандемия COVID 19 и войната в Украйна.

Съдружниците и служителите във фирмата притежават богат теоритичен и практически опит като одитори, счетоводители, юристи и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудово законодателство, международните счетоводни стандарти и международните стандарти за финансово отчитане. Одиторите във фирмата са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Новини

Свържете се с нас

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Услуги

Office workplace with documents and stationery near red folders

Счетоводни услуги

Businessman analyse investment marketing data.

Дю Дилижънс

Successful women entrepreneurs at work

Одиторски услуги